Subskrypcja

Sponsorzy
Banery

  

 

 

 

Zakończyliśmy realizację projektu "Profesjonalny pracownik biurowy" - dziękujemy!

"Profesjonalny pracownik biurowy" » Zakończyliśmy realizację projektu "Profesjonalny pracownik biurowy" - dziękujemy!

Z końcem grudnia 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu "Profesjonalny pracownik biurowy", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022". 12 wspaniałych ludzi zyskało szansę powrotu na rynek pracy, poniesienia swojej aktywności społecznej, zwiększenia kompetencji i kwalifikacji. Projekt traktowaliśmy jako program rozwojowy dla tych osób, który nie zakończy się z dniem końca projektu.

Od początku realizacji projektu, tj. od czerwca 2020 r. przykładaliśmy dużą uwagę do tego, by w maksymalny sposób wykorzystać szansę rozwojową, jaką uzyskanie dofinansowania dało kolejnym 12 osobom, które rozpoczęły uczestnictwo w CIS i w projekcie. Jako Stowarzyszenie Adelfi, które prowadzi Centrum Integracji Społecznej AlterCIS, staramy się pozyskiwać różne fundusze, które zwiększają możliwości wsparcia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej i społecznej. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022 pomógł nam w tworzeniu ścieżek reintegracji, ułatwiających płynne przejście uczestników z naszego CIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (i nie tylko w PES) oraz umożliwiających im kontynuowanie reintegracji po podjęciu zatrudnienia. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że osoby, w szczególności pozostające przez długi czas poza rynkiem pracy, oprócz samego podjęcia zatrudnienia potrzebują nadal wiele wsparcia w zakresie swojej reintegracji społecznej.  Przejście do pracy w podmiotach, które prócz celów gospodarczych, zajmują się również integracją pracowników ze społeczeństwem, daje stabilną podstawę do wprowadzenia faktycznej, trwałej zmiany.

Dzięki działaniom projektowym 12 osób miało szansę na aktywizację społeczno-zawodową, wzmocniły swoją samoocenę, zdobyły one kwalifikacje zawodowe, a tym samym poprawiła się sytuacja bytowa zarówno uczestników projektu, jak ich rodzin. Wzrosła świadomość postrzegania PZS w kręgu przedsiębiorców jako instytucji mogącej wspierać ich działalność w zakresie posiadania i utrzymania wykwalifikowanej kadry. Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia ryzyka wykluczenia i zmotywowała uczestników do wdrożenia pozytywnych zmian, co umożliwiło im przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej oraz pozyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Uczestnicy poznali również możliwości, jakie daje sektor ekonomii społecznej – poznali specyfikę sektora ES, formy prowadzenia działalności w jego ramach, pozyskali informację na temat dotacji na stworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poznali przedsiębiorstwa społeczne funkcjonujące w powiecie ełckim jako alternatywne podmioty zatrudnienia.  

Bardzo dziękujemy za możliwość współpracy przy realizacji projektu wszystkim instytucjom zaangażowanym w nasze działania, w szczególności ośrodkom pomocy społecznej w terenu powiatu ełckiego za pomoc przy rekrutacji uczestników, wszystkim podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorcom za udział w naszych spotkaniach i przyjęcie naszych uczestników na praktyki, Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku za wsparcie w działaniach informacyjnych, promocyjnych, rekrutacyjnych i przeprowadzenie badania wśród PES odnośnie potrzeb dotyczących przygotowania im kadr, a także trenerom i ekspertom, którzy dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami.

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2023 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry