Subskrypcja

Sponsorzy
Banery

  

 

 

 

Dla kogo

O nas » Dla kogo

Kto może zostać uczestnikiem Centrum?

Ogólnie mówiąc uczestnikiem CIS może zostać osoba, która z rozmaitych powodów ma problemy ze znalezieniem pracy, a w związku z tym trudno jej samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby, jej sytuacja życiowa staje się ciężka, a normalne funkcjonowanie w społeczeństwie zaburzone.

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym wnioskować o przyjęcie do programu Centrum Integracji Społecznej mogą:

- osoby długotrwale bezrobotne (12 miesięcy rejestracji w PUP w przeciągu ostatnich 24 miesięcy), w tym także studenci studiów zaocznych

- niepełnosprawni w stopniu lekkim i umiarkowanym

- osoby korzystające z pomocy społecznej

- bezdomni realizujący program wychodzenia z bezdomności

- osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu terapii

- uchodźcy

- osoby zwalniane z zakładów karnych

- osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone wykluczeniem

Jednakże przyszły uczestnik CIS nie może posiadać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2023 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry