Subskrypcja

Sponsorzy
Banery

  

 

 

 

Rekrutacja

 

Procedura przyjmowania uczestników:

Krok I

Wypełnienie i złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej. Wniosek można pobrać tutaj  lub otrzymać w biurze AlterCIS, w urzędzie pracy oraz w ośrodkach pomocy społecznej.

Krok II

Otrzymanie skierowania z ośrodka pomocy społecznej.

Krok III

Spotkanie rekrutacyjne w siedzibie AlterCIS.

Krok IV

Podpisanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w CIS jest skierowanie z ośrodka pomocy społecznej, nawet jeśli na co dzień nie korzysta się z jego wsparcia. Skierowanie otrzymuje się na podstawie własnego wniosku lub wniosku ustawowego przedstawiciela, a także wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej (za zgodą danej osoby) składanego do OPS właściwego dla miejsca zamieszkania. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ośrodek kieruje do uczestnictwa w centrum.

Pierwszym etapem w procesie przyjmowania uczestników do programu centrum jest rozmowa w siedzibie AlterCIS. Rozmawiamy o oczekiwaniach, możliwościach, doświadczeniu. Następnie pracownicy centrum szukają pracodawcy, który byłby zainteresowany przyjęciem na praktykę danej osoby. Jeśli się to uda, ponownie zapraszamy na rozmowę – tym razem obecny jest także potencjalny pracodawca. Jeśli obydwie strony okażą się gotowe do podjęcia współpracy, zostaje opracowany i podpisany indywidualny program zatrudnienia socjalnego będący rodzajem planu, harmonogramu działań. Może on ulegać zmianom w trakcie realizacji zależnie od potrzeb uczestnika i opinii pracownika socjalnego.

Oczywiście zanim podejmie się decyzję o złożeniu wniosku o przyjęcie do programu CIS, można umówić się i przyjść na spotkanie informacyjne, porozmawiać z pracownikami AlterCIS, rozwiać wątpliwości.

NazwaRozmiarData
icowniosek_o_skierowanie_do_uczestnictwa.pdf516.03 KB2021-06-18 11:31
drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry