Subskrypcja

Sponsorzy
Banery

  

 

 

 

Formy Współpracy

O nas » Formy Współpracy

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe trwają tyle, ile i uczestnictwo w CIS – rok, a w uzasadnionych przypadkach zostają przedłużone o 6 kolejnych miesięcy. Dla uczestnika są szansą na zdobycie doświadczenia, na wyjście z domu, na zaistnienie na rynku pracy. Takie praktyki dają bardzo dużo i przynoszą lepsze efekty niż same szkolenia niepołączone z praktyką zawodową.

Uczestnik AlterCIS odbywa praktyki zawodowe:

- w pierwszych trzech tygodniach miesiąca uczestnik odbywa praktyki w wymiarze 32 godzin tygodniowo  przez cztery dni z wyłączeniem piątku;

- w kolejnych tygodniach pięć dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin;

- w pierwsze trzy piątki miesiąca w centrum odbywają się zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej. W dniach tych uczestnicy nie odbywają praktyk zawodowych.

Zadania przedsiębiorcy:

- zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji programu zawodowego;

- zapewnienie uczestnikom odpowiednich stanowisk pracy, pomieszczeń, warsztatów, urządzeń, narzędzi i materiałów zgodnie z programem;

- przeszkolenie stanowiskowe BHP uprawniające do korzystania z elektronarzędzi i maszyn;

- zapoznanie uczestników z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, przepisami o bezpieczeństwie przeciwpożarowym oraz ochronie tajemnicy służbowej;

- nadzorowanie nad wykonywaniem przez uczestników zadań wynikających  z programu praktyki;

- w razie wypadku, sporządzania dokumentacji wypadkowej dla uczestników, którzy ulegli wypadkowi w związku z odbywaniem praktyki w porozumieniu z centrum;

- umożliwienie kierownikowi ds. reintegracji zawodowej centrum kontroli programu zawodowego realizowanego przez uczestników zajęć;

- poniesienie kosztów badań lekarskich

- zapewnienie uczestnikom na czas odbywania praktyki odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej i środków higieny przewidzianych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. Sposób i forma oraz warunki zaopatrzenia uczestników w ww. środki ustalone zostaną indywidualnie z przedsiębiorcą

Zadania Centrum Integracji Społecznej AlterCIS:

-           zapewnienie wstępnego szkolenia z przepisów BHP;

-         zapewnienie wynagrodzenia w postaci świadczenia integracyjnego regulowanego odrębnymi przepisami;

-           pokrycie kosztów ubezpieczenia NW uczestników zajęć warsztatowych;

-           zabezpieczenie posiłków regeneracyjnych uczestnikom zajęć warsztatowych.

Przez cały okres trwania praktyk pracownicy AlterCIS monitorują pracę uczestnika, pełnią także funkcję opiekuna i mediatora.

Zatrudnienie wspierane

Po zakończeniu praktyk istnieje możliwość zatrudnienia byłego już uczestnika centrum na zasadzie zatrudnienia wspieranego, które gwarantuje częściowe zrefundowanie jego wynagrodzeń oraz składek zdrowotnych z Funduszu Pracy. Umowa o pracę musi zostać podpisana na minimum rok. Z takiej opcji może także skorzystać pracodawca, u którego były uczestnik CIS nie odbywał praktyki. Po zakończeniu udziału w programie centrum powiatowy urząd pracy kieruje daną osobę do pracy u pracodawcy na zasadzie zatrudnienia wspieranego i tym samym umożliwia mu dalszą aktywność zawodową.

Zatrudnienie wspierane to instrument aktywizacji zawodowej przeznaczony dla osób, które mają problem z wejściem bądź powrotem na rynek pracy. Podjąć pracę na zasadzie zatrudnienia wspieranego można po zakończeniu uczestnictwa w CIS, ale także już po 6 miesiącach udziału w programie na wniosek kierownika CIS lub samego uczestnika.

Wysokość refundacji kosztów zatrudnienia z Funduszu Pracy wygląda następująco:

- przez pierwsze 3 miesiące suma 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne

- przez kolejne 3 miesiące 80% zasiłku wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne

- przez następne 6 miesięcy 60 % zasiłku plus składka na ubezpieczenie społeczne

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2023 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry