Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Unieważnienie postępowania nr 6/OWES/Ełk/2021

Aktualności » Unieważnienie postępowania nr 6/OWES/Ełk/2021

2021-06-08 08:19

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 6/OWES/Ełk/2021 z dn. 27.05.2021

wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu budowania partnerstw i dobrego zespołu, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Adelfi

ul. Armii Krajowej 6/9

19-300 Ełk

NIP 848-176-49-55

 

Postępowanie unieważnia się na podstawie rozdziału 14 zapytania ofertowego nr 6/OWES/Ełk/2021 z dn. 27.05.2021, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. 

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołania do rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

 

Agnieszka Łask 

Koordynator projektu

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2023 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry