Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Dotacje

Oferta » Dotacje

Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej udziela wsparcia finansowego i pomostowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.
Pomoc finansowa, udzielana jest Grupie Inicjatywnej na uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości max. do 24 000 złotych na jedną osobę ( uprawnioną do otrzymania wsparcia- Beneficjenta Pomocy) wchodzącą w skład Grupy Inicjatywnej. Pomoc finansowa nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł dla jednego przedsiębiorstwa społecznego w danym rozdaniu.

Grupa Inicjatywna (GI) – osoby fizyczne bądź prawne, które w toku wsparcia OWES wypracują założenia co do utworzenia bądź rozwoju podmiotu ekonomii społecznej. OWES wspiera tylko Grupy Inicjatywne, które planują prowadzić/prowadzą podmiot ekonomii społecznej mające siedzibę na terenie subregionu ełckiego oraz lokalne podmioty, w tym środowiska, działające na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, mające siedzibę na terenie subregionu ełckiego. W przypadku przedsiębiorstw społecznych wspierane są tylko te, które zamierzają stworzyć nowe miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Wsparcie na start i rozwój.

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2022 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry