Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Animacja

Oferta » Animacja

Oferta animacyjna Ośrodka skierowana jest głównie społeczności wiejskich subregionu ełckiego. Animatorzy pracują z grupami inicjatywnymi zainteresowanymi tworzeniem lokalnego produktu, własnej oferty zmierzającej do dostarczenia mieszkańcom alternatywnego źródła dochodów.

Ważnym elementem działań animacyjnych jest angażowanie nie tylko lokalnych liderów, ale wszystkich mieszkańców, przedstawicieli władz i lokalnego biznesu, pracowników instytucji samorządowych, nauczycieli, działaczy trzeciego sektora oraz tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działania rozpoczynają się wspólnym przeprowadzeniem diagnozy potrzeb i możliwości danej grupy, a następnie wypracowaniem planu działań i jego realizacją. W ramach wsparcia wykorzystywane są m.in. trzy narzędzia: wieś tematyczna, ekomuzeum i stowarzyszenie rozwoju wsi, a jednym z celów jego realizacji jest utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, które umożliwi lokalnym społecznościom budowanie wokół niego całego potencjału ekonomicznego, całej oferty będącej alternatywnym źródłem dochodu dla mieszkańców danej miejscowości.

Animacja to również seminaria tematyczne realizaownae zgodnie z potrzebami społeczności. Celami seminariów są inspiracje członków społeczności oraz przekazanie wiedzy.

Członkowie społęczności mogą również zdbywać wiedzę i doświadczenie podczas realizacji wspólych inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej wypracowanych i wspieranych przez animatorów, szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych.

Szukasz pomysłów na swoją miejscowość? A może już jakiś masz?

Pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.

drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry