Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Oferta

Nasi doradcy udzielą informacji jak założyć organizację, spółdzielnię socjalną, przybliżą procedury KRS, pomogą skonstruować statut oraz znaleźć odpowiednie źródła finansowania działalności.

Punkty doradcze są wyposażone w książki i broszury ułatwiające zakładanie i prowadzenie instytucji ekonomii społecznej.

Usługi specjalistyczne oferowane bezpłatnie na indywidualne zamówienie złożone w biurze w Ełku

 • Księgowość i doradztwo finansowe – prowadzenie zapisów na kontach, ewidencja zdarzeń gospodarczych, obliczanie wyniku finansowego;
 • Marketing –  zaprojektowanie ulotek, katalogów promocyjnych, stron internetowych
 • Prawo – obsługa prawna podejmowanych przedsięwzięć (umowy, akty, analizy, itp.);
 • doradztwo z zakresu zakładania i działalności podmiotów ekonomii społecznej,
 • szkolenia,
 • animację,
 • doradztwo dotyczące działalności gospodarczej i odpłatnej statutowej organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorczość społeczną dla niepełnosprawnych.
 
Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do:
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji rynku pracy,
 • instytucji pomocy społecznej,
 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osób niepełnosprawnych,
 • społeczności z terenów wiejskich.
drukuj

kontakt

Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Ełku

ul. Małeckich 3 lok. 24 (III piętro),
19-300 Ełk
tel. 87/737 78 45
e-mail: owes@adelfi.pl

drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry