Skuteczni w działaniu

czyli o tworzeniu i rozwijaniu organizacji pozarządowych z prawdziwego zdarzenia

Organizacje pozarządowe najczęściej tworzymy, bo chcemy coś zmieniać w naszym najbliższym otoczeniu, działać, realizować nasze pomysły i pasje. Szukamy takiej formy, która umożliwi nam pozyskiwanie środków na działania, aktywizowanie ludzi, która zakotwiczy nas prawnie w jakimś większym systemie. Fundacje i stowarzyszenia dają nam szerokie pole do popisu, otwierają przed nami wiele możliwości, o których często nawet nie wiemy. Prowadzenie organizacji nie musi być trudne ani uciążliwe, a może dać mnóstwo satysfakcji zarówno nam samym, jak i odbiorcom naszych działań. Potrzebna jednak jest edukacja, rozwój, podążanie za wciąż ewoluującą wiedzą. Znajomość dobrych praktyk, źródeł finansowania, narzędzi marketingowych, przepisów prawa, tajników księgowości i finansów, umiejętność współpracy, tworzenia zespołu, zarządzania – to wszystko pozwala na efektywne, skuteczne i przyjemne funkcjonowanie w trzecim sektorze.

No dobrze, ale skąd czerpać wiedzę dotyczącą organizacji pozarządowych? Możliwości jest kilka. Po pierwsze internet, który oferuje nam nie tylko treści ustaw regulujących funkcjonowanie stowarzyszeń i fundacji, ale także strony poświęcone różnym zagadnieniom z obszaru działalności podmiotów trzeciego sektora (np. www.ngo.pl), czy rozmaite kursy, szkolenia (np. platforma Kursodrom), webinary online. Inną opcją jest korzystanie z pomocy lokalnych centrów organizacji pozarządowych (o ile takie są prowadzone w Waszej miejscowości) lub pełnomocników ds. organizacji pozarządowych w urzędach (ale ci nie zawsze są zobligowani do czegoś ponad ewentualne wyjaśnienia w sprawie konkursów ofert, merytorycznie też prezentują bardzo różne poziomy).

Samodzielna nauka wsparta narzędziami dostępnymi online to dobry początek, wystarczy też z pewnością do rozwiania jakichś jednorazowych wątpliwości (np. jak poprawnie wypełnić druk do KRS), ale jeżeli potrzebujemy kompleksowego wsparcia w założeniu, prowadzeniu i rozwoju organizacji, może się okazać, że internet nie jest jednak aż takim ósmym cudem świata.

I tutaj z odsieczą w naszym województwie przychodzą Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej (IPS). To cały system bezpłatnej pomocy skierowany do grup inicjatywnych, środowisk, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów umożliwiający podnoszenie kompetencji, prowadzenie skutecznych działań, inicjowanie rozwoju w obszarze ekonomii społecznej. Pracujący w Inkubatorach animatorzy oraz opiekunowie/konsultanci korzystają ze swojej eksperckiej wiedzy i lat doświadczenia, żeby jak najlepiej i najpełniej wspierać Wasze pomysły, pomagać w wyborze ścieżki rozwoju, uczyć dobrych praktyk, zasad poruszania się po formalno-prawnych zawiłościach trzeciego sektora, tworzyć i wzmacniać Wasze organizacje tak, by były silne, samodzielne, niezależne i miały realny wpływ na społeczność lokalną. Docenianie aktywnych, chętnych do działania i zmieniania świata to podstawowa zasada kadry Inkubatorów. Operując całym wachlarzem narzędzi, IPS oferują rzetelne wsparcie m.in. organizacjom pozarządowym na różnych etapach; od zalążka pomysłu, przez pisanie statutu, rejestrację w KRS, pierwsze działania, logikę projektową, pozyskiwanie funduszy na realizację celów organizacji, po tworzenie strategii rozwoju, budowanie zespołu, oferty usług i produktów sprzedawanych w ramach działalności odpłatnej statutowej. Szkolenia, seminaria, doradztwa podstawowe, wizyty studyjne, spotkania coworkingowe, doradztwa specjalistyczne – to wszystko otwiera przed lokalnymi działaczami sektora pozarządowego drzwi i okna na zupełnie nową jakość
w ich aktywności.

Za darmo nie znaczy, że bez wysiłku

Żeby skorzystać ze wsparcia Inkubatora nie trzeba posiadać zasobnego portfela. Wszystkie usługi IPS są całkowicie bezpłatne. Wystarczy podpisać umowę i deklarację uczestnictwa w projekcie (tak, IPS są częścią systemowego działania projektowego finansowanego ze środków UE), a pracownik Inkubatora przeprowadzi diagnozę Waszych potrzeb oraz wiedzy/umiejętności i ułoży plan pracy na kolejne miesiące. Bezpłatnie nie oznacza jednak, że zupełnie bez kosztów; rozwój zawsze wymaga nakładu czasu, pracy, zaangażowania. Regularne spotkania, udział w seminariach i szkoleniach, czytanie przekazywanych materiałów, często także trening umiejętności interpersonalnych, liczenie kosztów, potencjalnych przychodów, planowanie, współpracowanie, wychodzenie z kryzysów
i konfliktów w zespole, to droga często wyboista i kręta, ale cel wart jest jej przebycia.

NGO z działalnością odpłatną

Ważnym aspektem wsparcia w ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej jest przygotowywanie przyszłych i istniejących organizacji do jak największego uniezależnienia od finansowania zewnętrznego, do samodzielności i umiejętności prowadzenia działań bez grantów. Szansę na to daje między innymi możliwość świadczenia usług i sprzedaży produktów w ramach działalności odpłatnej statutowej. Działalność odpłatna umożliwia również tworzenie miejsc pracy (stałych, sezonowych, okazjonalnych), realizowanie ważnych dla naszej organizacji celów bez konieczności wygrywania konkursów dotacyjnych, budowanie marki i rozpoznawalności naszej organizacji. Dlatego też każda grupa inicjatywna planująca utworzenie stowarzyszenia lub fundacji oraz każda organizacja, która przychodzi do IPS, aby coś zmienić, rozwinąć się, podnieść kompetencje, uczy się jak poprawnie realizować działalność odpłatną od strony prawnej, finansowej, organizacyjnej, ale też biznesowej i marketingowej. Kompleksowe przygotowanie do ekonomizacji otwiera przed podmiotami trzeciego sektora kolejne opcje rozwoju.

Czasami po sukcesach w prowadzeniu działalności odpłatnej, przedstawiciele organizacji pozarządowej decydują się na kolejny krok jakim jest działalność gospodarcza. Ale bez względu na to, którą formę płatnych działań wybiorą, to zawsze pozwala urastać w siłę i doświadczać nowych wyzwań. Mity i legendy o tym, że organizacje pozarządowe muszą robić wszystko za darmo i z uśmiechem na ustach lub opierać się jedynie na często zaniżonych, projektowych stawkach, powoli obrastają kurzem. Owszem, nadal w organizacjach dużo aktywności podejmuje się na wolontariacie, często działa się charytatywnie i w pocie czoła, ale najzdrowsze, najprężniejsze i kreujące przyszłość NGO potrafią odnaleźć równowagę, bezcenny balans. Łączą poczucie misji, pasję, działania pro bono z wysokiej jakości ofertą odpłatną. Na styku działalności społecznej i biznesu rodzą się wciąż nowe dla polskiej rzeczywistości trzeciego sektora podmioty, które są w stanie jednoczyć ludzi wokół wspólnej idei na długo. Które są elastyczne, uważne na rynek i swoich odbiorców, robią coś ważnego, coś fajnego, coś innowacyjnego i odważnego.

Może i Wy chcecie spróbować stworzyć lub stać się organizacją pozarządową nowej ery? 😊

Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Inkubatorem Przedsiębiorczości Społecznej działającym na terenie całego subregionu ełckiego (powiat ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski). Telefon: 87/737 74 82, mail: owes@adelfi.pl

Niech moc będzie z Wami!

Małgorzata Zając

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo