Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie

Spełniając swój obowiązek wynikający z przepisów RODO, chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach wynikających z przepisów, które będą przysługiwały osobom, które powierzyły nam swoje dane osobowe korzystając z możliwości kontaktu z nami poprzez stronę internetową i/lub zapisując się do naszego newslettera.


Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 6/9 w Ełku (19-300).

 

W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych oraz w celu dochodzenia swoich praw należy kontaktować się pod adresem e-mail: stowarzyszenie@adelfi.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby stowarzyszenia.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu stowarzyszenia w następujących celach:

- kontaktowych (udzielania odpowiedzi na zadane poprzez stronę pytania)

- prowadzenia analiz statystycznych

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

- przesyłania informacji poprzez newsletter (podanie e-maila w okienku NEWSLETTER na dole strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przesyłanie)

 

Komu są przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz do podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. 

 

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

Dane przetwarzane w celach kontaktowych są usuwane po okresie miesiąca od udzielenia odpowiedzi przez stowarzyszenie, chyba że pytanie dotyczy kwestii, z których wynikać może możliwość dochodzenia roszczeń jak np. prośba o udostępnienie informacji publicznej, wówczas dane przechowywane są przez okres niezbędny w celu zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń. Dane zbierane w celu prowadzenia analiz statystycznych usuwane są co dwa lata. Adres e-mail podany w celu zapisania się do newslettera przetwarzany jest do momentu wycofania zgody na przesyłanie newslettera.

 

Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zebrane przez stowarzyszenie dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Pliki cookie

Mechanizm plików cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookie stosowane na stronie internetowej stowarzyszenia nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie strony w trakcie sesji.

 

Google Analytics

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookie możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

 

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo