Dokumenty

 

Dokumenty:
Standardy działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
Regulamin FPS - obowiązuje od 2024-05-22 (wszystkie pliki)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - wersja edytowalna

 

Regulamin FPS z załącznikami - wersje pdf (nieedytowalne)
Regulamin FPS (udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS/PES przekształcanym w PS oraz wsparcia reintegracyjnego)
Zał. nr 1a do Regulaminu FPS - wzór wniosku dla istniejących PS.pdf
Zał. nr 1b do Regulaminu FPS - wzór wniosku dla nowych PS i PES przekształcanych w PS
Zał. nr 2a do Regulaminu FPS - harmonogram rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny - istniejące PS - wersja obowiązująca od 2024-05-22
Zał. nr 2b do Regulaminu FPS - harmonogram i plan inwestycyjny - nowe PS i PES przekształcane w PS - wersja obowiązująca od 2024-05-22
Zał. nr 3 do Regulaminu FPS - karta oceny formalnej
Zał. nr 4 do Regulaminu FPS - karta oceny merytorycznej
Zał. nr 5 do Regulaminu FPS - wzór umowy - wsparcie finansowe

a) Zał. nr 2 do umowy o wsparcie finansowe

b) Zał. nr 3 do umowy o wsparcie finansowe

Zał. nr 6 do Regulaminu FPS - wzór umowy - wsparcie reintegracyjne

a) Zał. nr 1 do umowy na wsparcie reintegracyjne - wzór wniosku

b) Zał. nr 2 do umowy na wsparcie reintegracyjne - oświadczenie

Zał. nr 7 do Regulaminu FPS - oświadczenie o braku podwójnego finansowania
Zał. nr 8 do regulaminu FPS - weksel in blanco i deklaracja wystawy weksla

 

Załączniki do Regulaminu FPS - wersje edytowalne - dotyczące utworzenia i utrzymania miejsc pracy
Zał. nr 1a do Regulaminu FPS - wzór wniosku dla istniejących PS
Zał. nr 1b do Regulaminu FPS - wzór wniosku dla nowych PS i PES przekształcanych w PS
Zał. nr 2a do Regulaminu FPS - harmonogram rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny - istniejące PS - wersja obowiązująca od 2024-05-22
Zał. nr 2b do Regulaminu FPS - harmonogram i plan inwestycyjny - nowe PS i PES przekształcane w PS - wersja obowiązująca od 2024-05-22
Zał. nr 3 do Regulaminu FPS - karta oceny formalnej
Zał. nr 4 do Regulaminu FPS - karta oceny merytorycznej
Zał. nr 5 do Regulaminu FPS - wzór umowy - wsparcie finansowe

a) Zał. nr 2 do umowy o wsparcie finansowe

b) Zał. nr 3 do umowy o wsparcie finansowe

Zał. nr 7 do Regulaminu FPS - oświadczenie o braku podwójnego finansowania
Zał. nr 8 do Regulaminu FPS - weksel in blanco i deklaracja wystawy weksla

 

Załączniki do umowy o wsparcie reintegracyjne - wersje edytowalne dotyczące wsparcia reintegracyjnego
Zał. nr 6 do Regulaminu FPS - wzór umowy - wsparcie reintegracyjne

a) Zał. nr 1 do umowy na wsparcie reintegracyjne - wzór wniosku

b) Zał. nr 2 do umowy na wsparcie reintegracyjne - oświadczenie

 

Harmonogram konkursów w ramach FPS:

Harmonogram konkursów 2024 - wersja 1 - archiwalna

Harmonogram konkursów 2024 - wersja 2 - obowiązująca od 2024-05-21

 

RODO:
Klauzula informacyjna

 

Wersje archiwalne dokumentów:
Zał. nr 2a - harmonogram rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny - istniejące PS - wersja archiwalna (obowiązująca do 2024-05-21)
Zał. nr 2b - harmonogram rzeczowo-finansowy i plan inwestycyjny - nowe PS i PES przekształcane w PS - wersja archiwalna (obowiązująca do 2024-05-21)

 

 

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo