Jak wziąć udział w projekcie?


Główne informacje o projekcie. 

Projekt OWES w pigułce:

Przyznajemy dofinansowania na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w skrócie - PS). 

- Dofinansowanie do utworzenia jednego miejsca pracy w PS (czyli tzw. stawka jednostkowa) wynosi 31 229 zł.

- Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w PS (przyznawana razem ze stawką na utworzenie miejsca pracy) wypłacana jest przez nas co miesiąc przez rok i wynosi łącznie:

1)    32 400 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat,

2)    24 300 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na minimum ¾ etatu,

3)    16 200 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na minimum ½ etatu lub na minimum ¼ etatu, jeśli zatrudnisz osobę z niepełnosprawnością sprzężoną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

- Uczestnictwo w projekcie jest w pełni darmowe.

- Dofinansowanie jest przeznaczone na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. bezrobotnych czy z niepełnosprawnościami. Pełen katalog osób znajduje się tutaj.

- Jednorazowo można uzyskać dofinansowanie nawet 10. miejsc pracy.

- Miejsce pracy trzeba utrzymać minimum przez półtora roku (pamiętaj, że uczestnicząc w projekcie, dostajesz środki na utrzymanie miejsc pracy, czyli np. na koszty części wynagrodzeń czy obowiązkowych składek).

- Tworzenie biznesplanu, zakładanie podmiotu ekonomii społecznej (np. fundacji, stowarzyszenia, spółki non profit) i nauka prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego trwa kilka miesięcy, dlatego zgłoś się do nas odpowiednio wcześniej, żebyśmy mogli wesprzeć Cię w tych wszystkich zakresach.

- Dofinansowanie jest udzielane na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, a nie na jednoosobową działalność gospodarczą. Listę podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji znajdziesz tutaj. (Uwaga! Jeśli nie masz zarejestrowanego żadnego podmiotu z listy, to pamiętaj, że nieodpłatnie pomagamy w ich zakładaniu).

- Projekt OWES jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Działamy w powiatach: ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim oraz węgorzewskim i dojeżdżamy do klienta. Jeśli mieszkasz w innym powiecie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a chcesz wziąć udział w projekcie, odezwij się do naszych doradców. Powiemy Ci, czy będzie to możliwe.

- Nasz Ośrodek oferuje wsparcie szkoleniowe i doradcze w różnych obszarach (m.in. prawnym, finansowym, biznesowym), a także wsparcie w reintegracji społeczno-zawodowej pracowników PS, na co również można otrzymać środki finansowe, o czym więcej przeczytasz tutaj.

- Więcej informacji znajdziecie tutaj.

- Kontakt do doradców znajdziesz tutaj.
Obszary działania Stowarzyszenia

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-78-45
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo