Subskrypcja

Partnerzy
Banery

  

 

 

 

Polska Organizacja Wojskowa

Aktywne organizacje » Polska Organizacja Wojskowa

Pełna nazwa organizacji, adres siedziby, adres do korespondencji: POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA, 19-300 Ełk, Ul. Mickiewicza  34/1

Forma prawna: stowarzyszenie

W trakcie rejestracji w KRS

Cele działania

- Służba Rzeczypospolitej Polskiej i działanie na rzecz umacniania Jej Niepodległości, a w razie potrzeby również Jej obrona.

- Wychowanie patriotyczno-obywatelskie młodzieży oparte na ideologii państwowej, w duchu wskazań Twórcy Niepodległości Polski- Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

- Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, zdrowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.

- Kształtowanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu wojskowości i bezpieczeństwa publicznego.

- Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

- Krzewienie kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

- Szerzenie historii ojczystej i krzewienie polskości.

Zasięg działań:  Terenem działalności POW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również może ona prowadzić działalność poza granicami Państwa.

Adres e-mail: komendant@polska-organizacja-wojskowa.pl,

Strona www/facebook: 

http://www.polska-organizacja-wojskowa.pl/joomla/       

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Polska-Organizacja-Wojskowa/298113176988889 

 

Osoba do kontaktu:

ppor. POW Piotr Augustynowicz, Komendant Główny POW,  komendant@polska-organizacja-wojskowa.pl, 606 495 407

sierż. POW Aleksandra Malz, Szef Sztabu Komendanta Głównego POW, sztabpow@gmail.com,509 546 223

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry