Znamy wyniki naboru do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

W dniu 7 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do oceny merytorycznej Grup Inicjatywnych, które złożyły formularze rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy rekrutacji nr 2/2022.

Weryfikacji podlegała jedna Grupa Inicjatywna: nr formularza rekrutacyjnego 2/2022/1/IPS, która uzyskała łącznie 132 punkty.

Grupa została zakwalifikowana do kolejnego etapu projektu, ponieważ uzyskała wymaganą Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej minimalną liczbę punktów.Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo