Zmiana Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Informujemy o wprowadzeniu modyfikacji w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, w paragrafie 4 ust. 2 określającym minimalny zakres wsparcia Grup Inicjatywnych przygotowujących się do uczestnictwa w rekrutacji do Funduszu PS. Zmiany dotyczą ponadto trzech załączników do Regulaminu: części finansowej biznesplanów (załączniki 9a i 10a) oraz zestawienia wydatków o wartości jednostkowej powyżej 1000 zł (załącznik nr 11). Celem zmian jest przede wszystkim doprecyzowanie zasad działania Funduszu oraz wymogów wobec grup inicjatywnych oraz przedsiębiorstw społecznych, stawianych na etapie aplikowania oraz rozliczania przyznanego wsparcia.

Zmiany w Regulaminie Funduszu PS obowiązują od 19 sierpnia 2021 r.

Regulamin oraz załączniki w nowym brzmieniu są dostępne tutaj: http://www.adelfi.pl/dokumenty.html

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo