Zapytanie ofertowe nr 7/OWES/Ełk/2021 na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego psychologicznego

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego psychologicznego dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych Szczegółowe informacje w załączonym zapytaniu ofertowym. Oferty przyjmujemy do 24.06.2021 do godz. 9:00.

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo