Zaproszenie do udziału w VI Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej - 21 września 2022 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w VI Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się  21 września 2022 r. o godz. 10.00. Forum odbędzie się w formule hybrydowej, część gości uczestniczyć będzie na miejscu, pozostali połączą się zdalnie (bądź będą widzami transmisji on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych).

Tematem przewodnim Forum będzie ekonomia społeczna wobec kryzysów oraz wyzwań przyszłości.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).

Program Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 przewiduje udział Pani Minister Marleny Maląg oraz Pani Minister Anity Czerwińskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Ekonomii Społecznej. W ramach wydarzenia zaplanowano zabranie głosu przez przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, blok prezentujący znaczenie ekonomii społecznej w aktywnej polityce społecznej, najważniejsze rozwiązania ustawowe i programowe prowadzone przez MRiPS, panel prezentujący najciekawsze rozwiązania wypracowane w obszarze ekonomii społecznej, a także ogłoszenie wyników głosowania publiczności ws. wyboru znaku graficznego identyfikującego przedsiębiorstwa społeczne.
Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo