Zapraszamy na szkolenie z logiki projektowej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat szkolenia: „Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”

Trenerka: Urszula Trubacz

Termin: 28-29 stycznia (sobota i niedziela)

Miejsce: 19-500 Gołdap, ul. Promenada Zdrojowa 7 (Ośrodek konferencyjno-szkoleniowy OHP)

Godziny szkolenia: 28-29.01 w godz. 9:00 – 16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie - czyli wszystko to, co do napisania dobrego "technicznie" projektu jest niezbędne.

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Rekrutacja:

Aby się zgłosić należy do dnia 23 stycznia br. (do godz. 10:00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1LjPpy7xTo72Bv4dWcCjx1RsP04mIzoNJciZu7hnZNw7wRg/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt
z Kamilą Guzewicz tel. 796-373-811 lub Dorotą Gutowską, tel. 798-349-266

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo