Zakończenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (runda 3/2021)

W dniu 3 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do oceny merytorycznej Grup Inicjatywnych, które złożyły formularze rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy rekrutacji nr 3/2021.

Weryfikacji podlegały cztery Grupy Inicjatywne. Do kolejnego etapu projektu (nabór biznesplanów) zostały zakwalifikowane również cztery GI, które uzyskały wymaganą Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej minimalną liczbę punktów.

Lista Grup Inicjatywnych zakwalifikowanych do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej znajduje się poniżej do pobrania.

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo