Wydłużenie terminu naboru biznesplanów dla rundy 3/2021

Informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dotację ze środków Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” w rundzie konkursowej nr 3/2021.

Grupy Inicjatywne PS ubiegające się o wsparcie powinny złożyć wniosek najpóźniej do 20 września 2021 r. (poniedziałek) do godziny 14:00.

Terminy dalszych etapów naboru i oceny biznesplanów w rundzie 3/2021, jak również pozostałe założenia konkursu pozostają bez zmian.

Ogłoszenie naboru dla rundy 3/2021 dostępne tutaj: https://www.adelfi.pl/oglaszamy-nabor-biznesplanow-w-ramach-funduszu-przedsiebiorczosci-spolecznej---runda-3-2021.html

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo