Przyznaliśmy kolejne dotacje z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Zakończenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (runda 2/2021)
W dniu 15 czerwca 2021 Komisja Oceny Wniosków zakończyła etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w ramach rundy konkursowej nr 2/2021 do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej projektu OWES Ełk.
Komisja oceniała 2 wnioski złożone przez Grupy Inicjatywne, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Analizie poddano takie elementy jak np. celowość, realność i wykonalność przedsięwzięcia czy trwałość ekonomiczno-finansową. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch oceniających, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.
Szczegółowe informacje na temat dalszych etapów wsparcia i rekomendacji zostaną przesłane pismem do każdej Grupy.
Lista rankingowa znajduje się poniżej.
Gratulujemy!

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo