Podnoś swoje kompetencje z Kuźnią Ekspertów

W ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” zapraszamy na bezpłatny cykl szkoleniowy skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz liderów społecznych. Pierwszy zjazd dla subregionu ełckiego odbędzie się już 5 marca.

Aby zgłosić się do udziału w cyklu zgłoszeniowym trzeba wypełnić formularz online:
https://docs.google.com/forms/d/1IuROzTzQjVthaPLnVdpgMmUBwAO_wgmUaWzhWP0ZyLw/edit
lub w wersji tradycyjnej, który należy przesłać na adres mailowy: a.nadgrabska@eswip.pl  (w załączniku) 

Terminy zajazdów:

05.03.2022 (sobota), w godzinach: 9:00- 17:00
Temat szkolenia: Diagnozowanie środowiska lokalnego i badanie potencjału. Monitorowanie prawa lokalnego
Prowadząca: Aneta Makowska 

02.04.2022  (sobota), w godzinach: 9:00 - 17:00
Temat szkolenia: Potencjał i sylwetka kompetencyjna animatora - jaka osoba na tym stanowisku jest pożądana, kim jestem ja i jakim mogę być animatorem. Prowadząca:  Marta Florkowska

30.04.2022  (sobota), w godzinach: 9:00- 17:00
Temat szkolenia: Prowadzenie spotkań, moderacja, facylitacja, praca z "polem" i narzędzia pracy animacyjnej
Prowadząca: Urszula Trubacz        

21.05.2022  (sobota), w godzinach: 9:00 - 17:00
Temat szkolenia: Proces grupowy i komunikacja (w tym fazy oraz w elemencie konfliktu mechanizmy unikania kontaktu)  
Prowadząca: Urszula Trubacz

11.06.2022  (sobota), w godzinach: 9:00 - 17:00
Temat szkolenia: Sieciowanie i zawiązywanie partnerstw - budowanie w różnorodności, czyli jak łączyć
Prowadząca: Aneta Makowska         

Miejsce:
Biuro Stowarzyszenia Adelfi
ul. Małeckich 3
19-300 Ełk

Projekt „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” ma na celu systemowe wsparcie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w województwie warmińsko-mazurskim poprzez:
Edukację i profesjonalizację III sektora poprzez:
- utworzenie 3 subregionalnych inkubatorów NGO świadczących usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i konsultacje specjalistyczne, Kuźnię ekspertów
- organizację cykli szkoleniowych kształtujących przyszłych lokalnych liderów i animatorów NGO - pn „Kuźnia Ekspertów”
Partycypację obywatelską III sektora poprzez zwiększenie udziału w konsultowaniu, opiniowaniu i współtworzeniu polityk publicznych;
Sieciowanie-integracja i promocja działań NGO i grup nieformalnych.

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo