Ogłaszamy dodatkową rundę konkursową w Fundusz PS!

W związku z przewidywanym nie wyczerpaniem dotacji przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaplanowaliśmy dodatkową rundę konkursową – nr 2/2022. Odbędzie się ona zgodnie poniższym harmonogramem.Runda konkursowa nr 2/2022

REKRUTACJA DO FUNDUSZU PS

Nabór wniosków

Ocena formalna

Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny, biznesowy)

Komisja Rekrutacyjna/ Ocena potencjału grup

17-23.03.2022

24-29.03.2022

30.03.2022 – 04.04.2022

Do 8.04.2022

KONKURS O DOTACJE

Nabór biznesplanów

Ocena formalna

Komisja Oceny Biznesplanów

Lista rankingowa

11-25.04.2022

26.04 – 05.05.2022

6-12.05.2022

Do 18.05.2022Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo