Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/OWES/Ełk/2022

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy”. 

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Adelfi

Armii Krajowej 6/9

19-300 Ełk

NIP 848-176-49-55

informuje, że postępowanie unieważnia się na podstawie rozdziału 14 zapytania ofertowego nr 3/OWES/Ełk/2022 z dn. 28.04.2022, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołania do rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Koordynator projektu

Agnieszka Łask

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo