Informacja dot. zapytania ofertowego nr 3/OWES/Ełk/2023

Informujemy o wyniku przeprowadzonego postępowania nr 3/OWES/Ełk/2023 dotyczącego zapewnienia usługi noclegowej, usługi restauracyjnej i wynajmu sali szkoleniowej na szkolenie organizowane w ramach projektu w dn. 1-2.04.2023. 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Wybrana została oferta następującego Wykonawcy:

BiaVita Polska S.A., ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, łączna maksymalna cena brutto: 8120,00 zł. 

W cenę brutto wchodzą:

  • koszt pobytu 1 uczestnika podczas dwudniowego szkolenia (zakwaterowanie i wyżywienie) w kwocie 380,00 zł/osoba (założony został udział maksymalnie 19 osób)
  • koszt wynajmu sali szkoleniowej na dwa dni szkolenia (16h) - 900,00 zł

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo