Informacja dot. postępowania nr 4/OWES/Ełk/2022

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania nr 4/OWES/Ełk/2022 dotyczącego świadczenia usług cateringowych podczas 3 szkoleń otwartych w Olecku nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zakończyło się unieważnieniem. 

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo