Dot. zapytania ofertowego nr 7/OWES/Ełk/2021

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wynikach postępowania nr 7/OWES/Ełk/2021 na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego psychologicznego dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów ełckiego, piskiego, oleckiego, giżyckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniony został następujący Wykonawca:

Kadry, szkolenia, biznes S.C., ul. Olsztyńska 2, 11-130 Orneta, data wpłynięcia oferty: 23.06.2021, cena brutto za 1 h doradztwa: 100,00 zł. Łączna wartość zamówienia: 20 000,00 zł brutto. 

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo