Aktualizacja Regulaminu Programu StartUp Społeczny 2022

Informujemy, że w 1.08.2022 r. uległ zmianie Regulamin Programu StartUp Społeczny. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z aktualną dokumentacją. 

Zmianie uległ paragraf 7 pkt 3 regulaminu, tj. doprecyzowano, jakie załączniki powinny być dołączone do wniosku oraz załącznik nr 1 - wzór wniosku - dodano na końcu listę załączników. Pozostałe zapisy nie uległy zmianie. Regulamin w zmienionej wersji wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo