Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Konkurs o dotacje z Funduszu PS nr 1/2021 rozstrzygnięty

Aktualności » Konkurs o dotacje z Funduszu PS nr 1/2021 rozstrzygnięty

2021-04-16 11:56

W dniu 9 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, powołanej do oceny wniosków o przyznanie dotacji(bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 1/2021.

Komisja oceniała 3 biznesplany złożone przez Grupy Inicjatywne nowo tworzonych przedsiębiorstw społecznych, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Funduszu PS. Analizie poddano takie elementy jak np. celowość, realność i wykonalność przedsięwzięcia, trwałość ekonomiczno-finansowa. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch ekspertów, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Komisja Oceny Wniosków pozytywnie oceniła wszystkie biznesplany, jednakże zadecydowała o przyznaniu dotacji w zakresie mniejszym, niż łącznie był wnioskowany przez grupy, albowiem w wysokości 264.000 zł na utworzenie 11 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Lista rankingowa wniosków znajduje się do pobrania poniżej.

Gratulujemy!

 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2022 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry