Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

O nas » Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stowarzyszenie Adelfi w związku ze zmianami przepisów o ochronie danych osobowych i wejściem w życie 25 maja 2018 r. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  przekazuje informacje o sposobie i celowości przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawach jakie Tobie przysługują.

Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku przy ul. Armii Krajowej 6/9, zwanym dalej Stowarzyszeniem.

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do nas e-mail z dopiskiem „Dane osobowe” na adres: stowarzyszenie@adelfi.pl

Lub wyślij do nas tradycyjny list na adres: Stowarzyszenie Adelfi ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Elk

Jakie dane zbieramy i jaki jest cel ich przetwarzania?

Zapisując się do subskrypcji Stowarzyszenia podałeś nam swój adres e-mail, który jest nam niezbędny do przesyłania przez nas informacji, które prezentujemy na naszej stronie www.adelfi.pl. Informacje te dotyczą przede wszystkim realizowanych przez nas projektów oraz informacji istotnych według Stowarzyszenia sektorowi organizacji pozarządowych. Posiadając Twoje dane możemy też skontaktować się z Tobą w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzana Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną stosowaną w celu przetwarzania danych osobowych jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, z którymi podpisane mamy umowy na realizację projektów współfinansowanych przede wszystkim ze środków publicznych, lecz także ze środków prywatnych oraz podmiotom, w partnerstwie z którymi planujemy realizację przyszłych projektów i działań zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia. Możemy tez udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania przez Ciebie ich usunięcia.

Jakie przysługują Ci prawa?

  • Prawo dostępu do Twoich danych.
  • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli stwierdzisz, że są nieprawidłowe.
  • Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W takiej sytuacji usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy, a tym samym nie będziemy dostarczać Ci informacji przesyłanych za pośrednictwem newslettera oraz spełniać pozostałych działań informacyjnych.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w całości jak i w określonym celu.
  • Prawo przenoszenia danych, dzięki któremu na Twoje zlecenie możemy przenieść zebrane od Ciebie dane osobowe do innego podmiotu.
  • Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Możesz cofnąć zgodę co do wszystkich celów w jakich przetwarzane są Twoje dane lub też na wybrany cel.
  • Prawo wniesienia skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.
  • Podanie przez Ciebie danych jest dla nas wymogiem umownym. W przypadku niepodania nam swoich danych osobowych nie będziemy w stanie spełnić Twoich oczekiwań o informowaniu Ciebie za pośrednictwem subskrypcji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich w związku z wykorzystywaniem przez nas narzędzi analitycznych takich jaki Google Analytics w celu śledzenia zachowań użytkowników. Twoje dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

KONTAKT

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, pytań oraz możliwości skorzystania z przysługujących praw Stowarzyszenie prosi o kontakt drogą mailową z dopiskiem „Dane osobowe” na adres stowarzyszenie@adelfi.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Adelfi, ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2022 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry