Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • 123.jpg

  Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 1/2019

  2019-12-09 15:58

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2019 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku 08/2019/RR/AlterCIS

  2019-12-02 12:22

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji warsztatów z ekonomicznej kuchni.

 • gratulujemy strona[1].jpg

  Dotacje przyznane - publikujemy listę rankingową dla rundy konkursowej 3/2019!

  2019-11-29 15:17

  Informujemy, iż Zarząd Stowarzyszenia ESWIP zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji w ramach rundy konkursowej 3/2019. Komisja dokonała oceny pięciu biznesplanów. Gratulujemy!

 • informacja strona.jpg

  Dostęp do informacji publicznej – czyli właściwie do czego?

  2019-11-27 13:37

  Zapraszamy na spotkanie dotyczące korzystania z informacji publicznej.  

 • szkolenie strona.jpg

  Przedsiębiorco Społeczny pozyskaj pieniądze na szkolenia !

  2019-11-22 09:32

  W Krajowym Funduszu Szkoleniowym znalazły się specjalne środki dla Przedsiębiorstw Społecznych. Pula środków na realizację priorytetów ministra wyniesie w 2020 r. przeszło 195,2 mln zł. Środki te będą do dyspozycji PUP i będą mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników Przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ 

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku 07/2019/RR/AlterCIS

  2019-11-20 16:02

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji warsztatów z zakresu rękodzieła. 

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku 06/2019/RR/AlterCIS

  2019-11-20 16:00

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia/warsztatu z zakresu zdrowego stylu życia.

   

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry