Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • 123.jpg

  Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – runda 3/2019 etap II

  2020-05-12 13:44

  Informujemy, żew terminie 18 maja – 31 sierpnia 2020 roku w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. O wsparcie mogą ubiegać się dwa przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały dotację na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach konkursu 3/2019: Fundacja Północny Wschód oraz Fundacja Skarbiec Mazurski.

 • pfron.jpg

  PFRON wprowadza kolejne zmiany do zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi w celu łagodzenia skutków epidemii koronawirusa

  2020-05-08 12:48

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wdrożył nowe rozwiązania dotyczące realizacji i rozliczenia projektów zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zmiany zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

 • 729x308.jpg

  Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

  2020-05-08 12:07

  Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł. Nowe narzędzie dedykowane m. in. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup potrzebnego wyposażenia czy opłacenie czynszu.

 • 123.jpg

  Nabór biznesplanów w rundzie 1/2020 rozstrzygnięty

  2020-04-17 14:52

  W dniu 9 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, powołanej do oceny wniosków o przyznanie dotacji(bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 1/2020.

 • 729x308.png

  Środki „na życie” dla podmiotów ekonomii społecznej

  2020-04-14 14:29

  Nawet 20 mln zł przeznaczymy na pomoc w utrzymaniu bieżącej działalności podmiotów ekonomii społecznej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której wkrótce organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe, czyli na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji, czy inne koszty działalności.

 • 123.jpg

  Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 2/2020

  2020-04-14 12:07

  Informujemy, że w terminie 20 - 24 kwietnia 2020 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

 • strona maseczki.jpg

  Przekażemy fundusze na produkcję środków ochrony osobistej!

  2020-04-10 13:43

  W ramach inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej mamy możliwość przekazania do 2000 zł na jeden podmiot na powyższe działania. Informacji udzielają animatorzy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku:

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2024 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry