Lista wspartych PES

Województwo warmińsko-mazurskie
Nazwa OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku
Zestawienie podmiotów, wspartych przez OWES
L.P
Nazwa podmiotu udzielającego wsparcia
Nazwa PS lub PES korzystającego ze wsparcia 
NIP podmiotu korzystającego ze wsparcia
Data przyznania wsparcia 
Bezpośrednie wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS na zasadach tzw. stawki jednostkowej
Informacja o zakresie wsparcia 

1.

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych 5783082501 2024-05-22 TAK 1. Zakres przedsięwzięcia: rozwój dodatkowych usług świadczonych przez Stowarzyszenie: półkolonie, usługi specjalistyczne, zajęcia sportowe
2. Liczba tworzonych stanowisk pracy w ramach projektu: 2
3. Wydatki inwestycyjne: samochód osobowy, meble do wyposażenia sal dydaktycznych i pokoi, pomoce dydaktyczne
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Babska Wyspa 5783126581 2024-05-22 TAK 1. Zakres przedsięwzięcia: rozszerzenie istniejącej oferty dot. zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało poprzez zakup sprzętu do realizacji usługi radiofrekwencji mikroigłowej.
2. Liczba tworzonych stanowisk pracy w ramach projektu: 1
3. Wydatki inwestycyjne: całość dotacji przeznaczona na zakup urządzenia do radiofrekwencji mikroigłowej
Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo