Kwoty dotacyjne

  1. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w PS wynosi 31 229 zł.
  2. Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w PS jest kwalifikowalna tylko łącznie ze stawką na utworzenie miejsca pracy i wynosi:

1)    32 400 zł (w okresie od 1 lipca 2023 r.) – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy

2)    24 300 zł (w okresie od 1 lipca 2023 r.) – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy

3)    16 200 zł (w okresie od 1 lipca 2023 r.) – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy.

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-78-45
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo