Aktualności

 • Zapraszamy na szkolenie otwarte pt. „Spotkania – jak zaplanować i poprowadzić spotkania w lokalnej społeczności

  Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia spotkań? Poznać narzędzia i metody prowadzenia ciekawych i efektywnych spotkań? Dowiedzieć się czym jest moderacja i facylitacja? Zapisz się na szkolenie otwarte, które organizujemy w dniach 6-7.11 br. w Ełku.

 • Konkurs o dotacje z Funduszu PS nr 3/2021 rozstrzygnięty

  Zakończyliśmy pracę Komisji Oceny Wniosków, powołanej do oceny wniosków o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 3/2021.

 • Wydłużenie terminu ogłoszenia wyników konkursu o dotację w rundzie 3/2021

  Informujemy o wydłużeniu terminu publikacji listy rankingowej dla rundy nr 3/2021 konkursu o dotację ze środków Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach „Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku”.

 • Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 4/202

  Informujemy, że w terminie 11-15 października 2021 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

 • XVIII Edycja konkursu „Godni Naśladowania”

  Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 18. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.

 • „Potrzeby - kluczowa kompetencja do realizacji dobrych działań i wyznaczania własnych granic” – zapraszamy na szkolenie online

  Lider w Mocy to nasz program rozwojowy dla wszystkich aktywistów, społeczników, liderów społecznych, osób, które chcą działać i brać odpowiedzialność za te działania. Od lutego uruchomiliśmy dla Was obok Coachingowego Kręgu Liderów - cykl szkoleniowy pt. „Rozwojowe czwartki”.

 • Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Samorządu ..

  Do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2027 .

 • Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 1/2020 etap 2

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2020 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Zgłoś swoje uwagi do Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku

  Trwają konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty wraz z tabelą do zgłaszania uwag.

 • Wydłużenie terminu naboru biznesplanów dla rundy 3/2021

  Informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dotację ze środków Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” w rundzie konkursowej nr 3/2021.

 • Szkolenie „e-KRS bez tajemnic!”

  Szykują się zmiany w Twojej organizacji? Czy wiesz co, kiedy i jak zgłaszamy do Krajowego Rejestru Sądowego? Celem szkolenia jest właśnie zapoznanie uczestników ze zmianami oraz przekazanie praktycznej wiedzy, jak skutecznie składać wnioski o zmianę statutu/zarządu/siedzibę do KRS wraz z załącznikami zarówno w systemie elektronicznym, jak i papierowym.

 • „Narzędzia dialogu i słuchania. Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność” - czyli kolejny rozwojowy czwartek

  Lider w Mocy to nasz program rozwojowy dla wszystkich aktywistów, społeczników, liderów społecznych, osób, które chcą działać i brać odpowiedzialność za te działania. Od lutego uruchomiliśmy dla Was obok Coachingowego Kręgu Liderów - cykl szkoleniowy pt. „Rozwojowe czwartki”.

 • Dot. zapytania ofertowego nr 9/OWES/Ełk/2021

  W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wynikach postępowania nr 9/OWES/Ełk/2021 na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu "Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy", finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • Zakończenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (runda 3/2021)

  W dniu 3 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do oceny merytorycznej Grup Inicjatywnych, które złożyły formularze rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy rekrutacji nr 3/2021.

 • Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 3/2021

  Informujemy, że w terminie 6-17 września 2021 roku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 • Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 4/2020 etap 2

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 4/2020 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Zapytanie ofertowe nr 9/OWES/Ełk/2021 na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy”

  W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy”. Szczegółowe informacje w załączonym zapytaniu ofertowym. Oferty przyjmujemy do 31.08.2021 do godz. 9:00.

 • Zmiana Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

  Informujemy o wprowadzeniu modyfikacji w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, w paragrafie 4 ust. 2 określającym minimalny zakres wsparcia Grup Inicjatywnych przygotowujących się do uczestnictwa w rekrutacji do Funduszu PS. Zmiany dotyczą ponadto trzech załączników do Regulaminu: części finansowej biznesplanów (załączniki 9a i 10a) oraz zestawienia wydatków o wartości jednostkowej powyżej 1000 zł (załącznik nr 11).

 • Szukamy wystawców na Targi Ekologiczne !

  Zachęcamy do sprzedaży swoich ekologicznych produktów na największych targach ekologicznych w naszym regionie. 12 września 2021 będziemy mogli się spotkać na trzecich już targach EKOnomii Społecznej.

 • Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowe

  Wsparcie pomostowe udzielane jest przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego, jedynie w uzasadnionych przypadkach, maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej.

 • Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 4/2020 etap 1

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 4/2020 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 • Rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 3/2021

  Informujemy, że w terminie 2-6 sierpnia 2021 roku można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku.

 • „Spotkania – planowanie (tworzenie agendy), prowadzenie spotkań, moderowanie, facylitacja”

  Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia spotkań? Poznać zasady organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań? Dowiedzieć się czym jest moderacja i facylitacja? Zapisz się na szkolenie otwarte, które organizujemy w dniach 24-25.07 br. w Ełku.

 • Informacja dotycząca wyniku postępowania nr 7/OWES/Ełk/2021

  Informujemy, że wybrany w postępowaniu nr 7/OWES/Ełk/2021 Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. 

 • Dot. zapytania ofertowego nr 8/OWES/Ełk/2021

  W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wynikach postępowania nr 8/OWES/Ełk/2021 na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu "Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy", finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • Dot. zapytania ofertowego nr 7/OWES/Ełk/2021

  W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wynikach postępowania nr 7/OWES/Ełk/2021 na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego psychologicznego dla grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów ełckiego, piskiego, oleckiego, giżyckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • Zapytanie ofertowe nr 8/OWES/Ełk/2021 na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy”

  W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe na wybór trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu Jak angażować ludzi wokół idei: komunikacja jako podstawa współpracy”. Szczegółowe informacje w załączonym zapytaniu ofertowym. Oferty przyjmujemy do 6.07.2021 do godz. 9:00.

 • Przyznaliśmy kolejne dotacje z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

  W dniu 15 czerwca 2021 Komisja Oceny Wniosków zakończyła etap oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji w ramach rundy konkursowej nr 2/2021 do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej projektu OWES Ełk.

 • Muzykoterapia dogłębna komórkowa - warsztaty z ekonomią społeczną

  Fundacja Kocham Jaśka powstała z inspiracji małego chorego chłopca i jego mamy, liderki Stowarzyszenia Adelfi.
  W pierwszej fazie rozwoju miała wspierać chore dzieci, potem zaczęła dbać o zdrowie i redukcję stresu szerszego grona społecznego przy użyciu metod medycyny alternatywnej. Dzisiaj tworzy zręby przedsiębiorstwa społecznego skierowanego na usługi społeczne oraz reintegracje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Ruszyła 10. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia.

  Ruszyła 10. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] nagrodzeni zostaną ci, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. Rada wybierze laureatów trzech nagród: Nagrody Głównej (15 000 złotych), Nagrody Pomysł na Rozwój (10 000 złotych) i Nagrody Odkrycie Roku (5 000 złotych). O przyznaniu Nagrody Publiczności (5000 złotych)

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo