„Spotkania – planowanie (tworzenie agendy), prowadzenie spotkań, moderowanie, facylitacja”

Chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia spotkań? Poznać zasady organizacji i prowadzenia efektywnych spotkań? Dowiedzieć się czym jest moderacja i facylitacja? Zapisz się na szkolenie otwarte, które organizujemy w dniach 24-25.07 br. w Ełku.

Temat szkolenia:

Spotkania – planowanie (tworzenie agendy), prowadzenie spotkań, moderowanie, facylitacja”

Termin i miejsce:

24-25.07.2021 (sobota, niedziela)

Szkolenie odbędzie się w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 36

Trener szkolenia:

Urszula Trubacz - certyfikowany coach ICF, trener i doradca. Wieloletni praktyk zarządzania organizacja pozarządową oraz ekspert w projektowaniu i prowadzeniu procesów rozwojowych.

Czas trwania szkolenia:

24 lipca godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 25 lipca godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Agenda, wyznaczanie celu spotkania i kontrakt – jako narzędzie do ustalania ram spotkania.

  • Elementy udanego spotkania, jak tworzyć bezpieczną przestrzeń dla uczestników.

  • Proces grupowy i jego znaczenie dla spotkania.

  • Czym jest moderacja i jej elementy.

  • Czym jest facylitacja i jej elementy.

  • Ćwiczenia praktyczne.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej (w załączonych dokumentach).

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 20.07 br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9dQuaexPsl8s7ZLjUco3CgNVVC7ArvekrZfg4rHF0F7zlUA/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały szkoleniowe.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

Siedziba

Stowarzyszenie ADELFI
ul. Armii Krajowej 6/9, 19-300 Ełk
87 737-74-82
stowarzyszenie@adelfi.pl

 

KONTAKT

Biura stowarzyszenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk,
87 737-78-45
owes@adelfi.pl

Centrum Integracji Społecznej AlterCIS
ul. Małeckich 3, lok. 16, 19-300 Ełk
87 737-72-43
altercis@adelfi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
Script logo