Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Zapraszamy na seminarium w Węgorzewie

Aktualności » Zapraszamy na seminarium w Węgorzewie

2017-02-22 11:31

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na seminarium tematyczne pt. “CIS jako skuteczna forma aktywizacji społeczno-zawodowej”, poświęcone formalno-prawnym aspektom zakładania oraz prowadzenia centrów integracji społecznej, które odbędzie się 2 marca w Węgorzewie - w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Zamkowej 3 o godzinie 16.

Centrum integracji społecznej jest podmiotem reintegracyjnym wykorzystującym szeroki zakres działań zmierzających do odbudowania umiejętności pełnienia ról społecznych i zawodowych osób podlegających wykluczeniu społecznemu,  efektywnie ograniczając zjawisko ich marginalizacji, dlatego też warto poszerzyć swoją wiedzę o formalno-prawne ramy zakładania oraz funkcjonowania tej instytucji.

Podczas seminarium dowiedzą się Państwo jaka jest rola CIS w lokalnym rynku pracy, kto i na jakich zasadach może rozpocząć jego prowadzenie, czy też skąd pozyskać środki na jego finansowanie.

Bezpłatne seminarium, mające formę specjalistycznego wykładu, adresowane jest do grup/osób zainteresowanych tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej, przestawicieli organizacji pozarządowych, a także do środowisk/społeczności przystępujących do realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić chęć udziału mailowo (natalia.skoratko@adelfi.pl) do dnia  26 lutego. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry