• Targes.pl
  • KONKURSY DLA EŁCKICH NGO 2018
  • SEJM PRZYJĄŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH
  • KALENDARZ DZIAŁAŃ ECO STACJA W 2018 ROKU
Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Wyprzedaż majątku OZB

Aktualności » Wyprzedaż majątku OZB

2017-04-07 15:00

Ogłoszenie: "Działając w imieniu Stowarzyszenia Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w likwidacji z siedzibą w Ełku, zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000200234 , REGON: 519603952 , NIP: 8481712007, niniejszym zawiadamiam o otwarciu likwidacji stowarzyszenia, o której zadecydował Zarząd Stowarzyszenia i członkowie w dniu 21 marca 2017 roku.

Zapraszamy na wyprzedaż majątku stowarzyszenia w lokalu przy ul. Orzeszkowej 3/1u w dniach od 06.04.2017-14.04.2017 w godzinach od 8 do 14tej, poniżej przedstawiamy wykaz rzeczy:

1 x szafa

2 x komputer stacjonarny

1 x ksero Canaon 335 – uszkodzone

3 x biurka

1 x drukarka HP Laserjet1018 plus toner

1 x rzutnik

1 x ekran

1 x bindownica- uszkodzona

1 x urządzenie do laminowania

2x rolapy

Postanowieniem z dnia 10 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, otwarcie likwidacji Stowarzyszenia.

W związku z powyższym wzywam ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenia wierzytelności i innych spraw związanych z likwidacją należy dokonać na adres e-mail: iwa32@op.pl Likwidator Iwona Chojęta."

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © Adelfi.pl 2013 system cms CMS by Quick.Cms
Do góry