Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • szkolenie strona.jpg

  Przedsiębiorco Społeczny pozyskaj pieniądze na szkolenia !

  2019-11-22 09:32

  W Krajowym Funduszu Szkoleniowym znalazły się specjalne środki dla Przedsiębiorstw Społecznych. Pula środków na realizację priorytetów ministra wyniesie w 2020 r. przeszło 195,2 mln zł. Środki te będą do dyspozycji PUP i będą mogły być przeznaczone m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników Przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ 

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku 07/2019/RR/AlterCIS

  2019-11-20 16:02

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji warsztatów z zakresu rękodzieła. 

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku 06/2019/RR/AlterCIS

  2019-11-20 16:00

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia/warsztatu z zakresu zdrowego stylu życia.

   

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku 05/2019/RR/AlterCIS

  2019-11-20 15:55

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji szkolenia/warsztatu z zakresu dbania o wizerunek osobisty dla Uczestników projektu.

 • FAS.jpg

  Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych 2019 w Elblągu

  2019-11-19 08:40

  W imieniu Forum Animatorów Społecznych serdecznie zapraszamy do udziału w VIII edycji Forum Inicjatyw Lokalnych 2019 pod hasłem: „Społeczności lokalne, aktywne, twórcze i przedsiębiorcze...”. Forum Inicjatyw Lokalnych odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2019 roku w Elblągu.

 • strona logika projektowa miniatura.jpg

  „Od pomysłu do projektu – logika projektowa” – OWES Ełk zaprasza na szkolenie otwarte

  2019-10-28 15:01

  Jak napisać projekt doskonały? Od czego zacząć? Co jest w nim najważniejsze? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na  dwudniowe szkolenie otwarte, które przybliży Wam zasady pisania dobrego projektu.

 • strona[33].jpg

  Spotkanie z Kubą Wandachowiczem

  2019-10-14 22:27

  Kolejne Warsztaty z Ekonomią Społeczną. Tym razem z członkiem zarządu Spółdzielni Socjalnej Ogniwo - Kubą Wandachowiczem.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry