Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • 1234.jpg

  Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – runda 1/2019

  2019-07-10 14:50

  Informujemy, że w terminie 16 lipca – 20 września 2019 w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 24, 19-300 Ełk, można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. O wsparcie mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały dotację na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach konkursu 1/2019.

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku nr 02/2019/RR/AlterCIS

  2019-07-09 14:10

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji opieki dla dzieci uczestników projektu.

 • strona[24].jpg

  Organizacja pozarządowa w równowadze – budowanie stabilności zespołowej i finansowej – zapraszamy na szkolenie otwarte w Piszu

  2019-07-01 16:19

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

 • logo OWES_black-01[5].jpg

  Pierwsze dotacje w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej przyznane!

  2019-06-28 13:34

  W dniach 24-25 czerwca 2019 roku w siedzibie projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, powołanej do oceny wniosków o przyznanie dotacji(bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, złożonych w rundzie konkursowej nr 1/2019.

 • 123.jpg

  Zakończenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (runda 2/2019)

  2019-06-11 15:01

  W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej powołanej do oceny merytorycznej Grup Inicjatywnych, które złożyły formularze rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy rekrutacji nr 2/2019.

 • 123.jpg

  Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 2/2019

  2019-06-11 13:03

  Informujemy, że w terminie 13 czerwca – 27 czerwca 2019 roku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 • 123.jpg

  Podsumowanie I etapu rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (w rundzie 2/2019)

  2019-06-06 10:02

  Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy 2/2019. 

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry