Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • 123[2].jpg

  spotkanie Zespołu d.s. Ekonomii Społecznej powiatu węgorzewskiego

  2019-08-22 09:44

  Niezmiernie przyjemnie nam poinformować, że na najbliższym piątkowym zespole obecna będzie również Pani Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Rozmawiać na nim będziemy o stanie rozwoju usług społecznych w powiecie węgorzewskim, czy perspektywie finansowej na lata 2021–2027 w obszarze włączenia społecznego. Posiedzenie Zespołu odbędzie się 23 sierpnia w sali konferencyjnej nr 32 Starostwa Powiatowego w Węgorzewie o godzinie 10:00.

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku nr 03/2019/RR/AlterCIS

  2019-08-12 12:47

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji cykli szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i poruszania się po sieci internetowej dla Uczestników projektu.

   

 • strona[29].jpg

  RODO krok po kroku. Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych – zapraszamy na szkolenie otwarte

  2019-08-11 23:09

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą z powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego na bezpłatne szkolenie otwarte.

 • strona[27].jpg

  Ruszyła kampania #Ekonawyk

  2019-08-06 11:29

  Jako #Adelfi z uważnością przyglądamy to co się dzieje na Świecie w temacie ekologii.
  Długo zastanawialiśmy się co możemy zrobić w tej sprawie.🤔
  Postanowiliśmy coś zmienić i tą zmianę zaczynamy od siebie. Ruszamy z hashtagiem #EkoNawyk

 • okøadka.jpg

  O co chodzi z tą działalnością przy NGO?

  2019-08-01 11:08

  Dzisiaj w Giżycku Ula Podurgiel poruszyła temat działalności odpłatnej i gospodarczej w NGO. Jako Adelfi od lat wspieramy NGO w procesie ekonomizacji. Czy to już ten moment, czy to jest potrzebne Naszej organizacji? Na to pytnie najprawdopodobniej mogą sobie już odpowiedzieć uczestnicy dzisiejszego szkolenia.

 • lista rank[1].jpg

  Ocena wniosków runda 2/2019

  2019-07-29 11:22

  Komisja oceniała 2 wnioski złożone przez Grupy Inicjatywne, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Analizie poddano takie elementy jak np. celowość, realność i wykonalność przedsięwzięcia, trwałość ekonomiczno-finansowa. Na podstawie średniej z ocen dokonanych przez dwóch oceniających, sporządzono listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

 • strona logika projektowa.jpg

  Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa.

  2019-07-13 10:51

  Czym się różni wniosek od projektu i dlaczego najpierw trzeba zaprojektować, by potem wypełnić wniosek? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na jednodniowe szkolenie otwarte, które przybliży Wam zasady pisania dobrego projektu.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry