Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • Bez nazwy-1[13].jpg

  Wyprzedaż towaru i wyposażenia sklepu – pracowni handlowej AlterCIS

  2020-03-06 11:09

  Zapraszamy do udziału w akcji „Pusta półka w Maczku”. Artykuły spożywcze z długimi terminami ważności, środki higieny osobistej, chemia domowa i nie tylko. Wszystkie towary w bardzo atrakcyjnych cenach a akcja czyszczenia półek trwa do 20 marca.

 • strona 2313.jpg

  Aspekty finansowo-księgowe oraz sprawozdawczość finansowa w PES - zapraszamy na szkolenie otwarte

  2020-03-06 09:04

  Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Jak robić to prawidłowo, nie popełnić błędów, na co uważać? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu ełckiego na szkolenie otwarte z księgowości, które poprowadzi nasz praktyk od finansów – Kinga Wołotkiewicz.

 • 1328x560.jpg

  Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

  2020-03-03 13:53

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Nabór wniosków trwa do 27 marca 2020 r.

 • 123.jpg

  Zakończenie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (runda 1/2020)

  2020-03-02 13:01

  W dniu 28 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do oceny merytorycznej Grup Inicjatywnych, które złożyły formularze rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy rekrutacji nr 1/2020.

  Weryfikacji podlegały trzy Grupy Inicjatywne. Wszystkie grupy uzyskały wymaganą Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej minimalną liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu projektu (nabór biznesplanów).

 • 123.jpg

  Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 1/2020

  2020-03-02 12:44

  Informujemy, że w terminie 9 – 20 marca 2020 roku w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 1, 19-300 Ełk można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

 • strona[41].jpg

  Jak zwiększyć zaangażowanie? Szkolenie dla NGO

  2020-02-28 16:33

  Nareszcie wszystkie wytyczne zostały spełnione i sąd zarejestrował Waszą organizację. Głowy pękają od nadmiaru pomysłów do działania, lecz pojawia się problem – brak zaangażowania społeczności lokalnej. Jak sobie z nim poradzić? Jak zmotywować ludzi do tego, aby aktywnie uczestniczyli w działaniach Waszej organizacji?

 • 123.jpg

  Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 2/2019

  2020-02-24 15:33

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 2/2019 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry