Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

Aktualności

 • 123.jpg

  Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – runda 3/2019

  2020-01-15 16:24

  Informujemy, że w terminie 22 stycznia – 31 marca 2020 roku w godzinach 9.00-15.00 w Biurze Projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. O wsparcie mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały dotację na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach konkursu 3/2019

 • 123.jpg

  Lista rankingowa biznesplanów w rundzie 3/2019 po rozpatrzeniu odwołania

  2020-01-05 22:18

  Informujemy, iż w związku z wniesieniem odwołania od negatywnego wyniku oceny merytorycznej biznesplanu w ramach rundy konkursowej 3/2019, w grudniu 2019 roku odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Oceny Wniosków. Komisja składająca się z osób nie biorących udziału w pierwszej ocenie, rozpatrzyła wniosek o przyznanie dotacji, w stosunku do którego wniesiono odwołanie.

 • 1[7].jpg

  Szczęśliwego Nowego Roku!

  2019-12-31 16:04

  Dziękujemy, że jesteście z nami. Niech Nowy Rok  napełni Was tysiącem szans do wykorzystania.

 • Bez nazwy-1[5][1].jpg

  Terminy naborów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w 2020 roku!

  2019-12-13 14:36

  W 2020 roku planujemy realizację czterech rund konkursowych. Zachęcamy do zapoznania się z podanymi niżej szczegółami.

 • strona[34].jpg

  Spotkanie Wigilijne

  2019-12-10 14:18

  Spotkajmy się. Porozmawiajmy. Podzielmy się opłatkiem. 
  Dawno się nie widzieliśmy? W pędzie rocznym nie było okazji się zobaczyć? Spotkajmy się w "Warchlaku". To będzie doskonały czas, by nadrobić zaległości.

 • 123.jpg

  Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - runda 1/2019

  2019-12-09 15:58

  Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2019 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • information.jpg

  Rozeznanie rynku 08/2019/RR/AlterCIS

  2019-12-02 12:22

  W związku z realizacją projektu pt. „Otwórz się na zmianę z AlterCIS” nr RPWM.11.01.03-28-0002/17 w ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3  Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące organizacji warsztatów z ekonomicznej kuchni.

drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2020 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry