Subskrypcja

Banery

  

 

 

 

„Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VII)"

Aktualności » „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VII)"

2021-04-14 10:50
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku realizuje w 2020 roku projekt pod nazwą  „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oleckim (VII)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
 
Projekt adresowany jest do min. 242 osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 
W ramach projektu realizowane będą: staże zawodowe, szkolenia zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne oraz pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe.
 
Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych na terenie powiatu oleckiego w ramach Celu Tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne),  w związku z tym zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o realizowanym przez nas projekcie w Państwa siedzibach i/lub na stronach internetowych  oraz ewentualnie o przekazanie informacji uczestnikom swoich projektów.
 
W załączeniu przekazuję informację dotyczącą realizowanego projektu, w tym szczegóły na temat celu projektu, grupy docelowej, kryteriów rekrutacji i harmonogramu realizacji. Bieżące informacje publikowane są również na naszej stronie internetowej  http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Najnowsze aktualności i wydarzenia" oraz dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku.
drukuj
drukuj
« powrót
Copyright © 2013 - 2021 Adelfi.pl CMS by Quick.Cms
Do góry